Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2020 roku

Jeśli jesteś mieszkańcem naszej Gminy informujemy, że Twoim obowiązkiem jest:
  • złożenie pierwszej deklaracji w przypadku jeśli jesteś naszym nowym mieszkańcem bądź zmieniasz adres zamieszkania na nowy w obrębie naszej Gminy;
  • złożenie korekty deklaracji w przypadku gdy zmianie ulegają dane mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość;
  • złożenie tzw. deklaracji zerowej w przypadku gdy wyprowadzasz się i pod wskazanym adresem nie powinny być odbierane odpady komunalne.
W celu uzyskania informacji w zakresie odbioru odpadów, harmonogramu, worków na odpady, itp. należy kontaktować się pod nr tel. 59 842 90 70 wew. 244, natomiast w zakresie płatności za wywóz odpadów informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 59 842 90 70 wew. 236.