Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Z Kartą do seniora. Pakiet zniżek i ulg

Program „Karta Seniora Gminy Kobylnica” skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i posiadają miejsce stałego zamieszkania na terenie Gminy Kobylnica. Karta Seniora uprawnia do korzystania ze zniżek i innych rabatów oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców i instytucje biorące udział w projekcie.

Celem Programu jest aktywizacja społeczna starszych mieszkańców naszej Gminy, umożliwienie im korzystania z usług w niższych cenach oraz pobudzenia lokalnego rynku, poprzez „dostarczenie” przedsiębiorcom nowej grupy klientów, którzy być może nigdy nie skorzystaliby z ich usług, gdyby nie atrakcyjne zniżki i inne promocje.

Program okazał się trafną inicjatywą, gdyż do końca 2018 roku wydaliśmy 391 Kart Seniora Gminy Kobylnica, natomiast możemy cieszyć się partnerstwem 33 podmiotów gospodarczych. Mieszkańcy Gminy z Kartą Seniora mają zniżki m.in. na basen, teatr, na stacje paliw, w zakładach optycznych, w księgarni, kwiaciarni, u fryzjera czy kosmetyczki oraz wykonać bezpłatne badanie słuchu. Adkonis Ferma Kur w Kwakowie oferuje 10% zniżki przy zakupie jajek. Seniorzy również ze zniżką mogą ubezpieczyć samochód czy dom w Słupskiej Kancelarii Brokerów Ubezpieczeniowych przy ul. Witosa 64 w Kobylnicy, natomiast pasjonaci wędkowania zakupić artykuły wędkarskie w Sklepie Rybka przy ul. Niedziałkowskiego 5 w Słupsku. Bogatą ofertę ulg dla Seniorów Gminy Kobylnica proponuje także Uzdrowisko Ustka sp. z o.o. Można skorzystać tam z zabiegów w Spa Grand Lubicz, zabiegów w Centrum rehabilitacyjnym Medical gastronomi i siłowni (patrz załącznik: „katalog ulg”).

W celu otrzymania Karty Seniora zachęcamy wszystkie osoby uprawnione do składania wypełnionych i podpisanych wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy. Druki wniosku dostępne są na stronie internetowej www.kobylnica.pl, w Urzędzie Gminy Kobylnica, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy oraz Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Wniosek o wydanie Karty Seniora rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia złożenia. Zgodę na wydanie Karty Seniora wydaje Wójt Gminy Kobylnica lub upoważniona przez niego osoba po zaopiniowaniu przez członka Rady Seniora Gminy Kobylnica. Odbiór Karty Seniora odbywa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy. Informacji dotyczący Karty Seniora uzyskać można również pod nr tel. 59 842-99-75 wew.11

Karta wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo.