Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Komunikat dotyczący zużytych maseczek i rękawiczek

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku


Podaj dalej:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w związku z kierowanymi do Głównego Inspektora Sanitarnego wystąpieniami dot. problemu zanieczyszczania przestrzeni publicznych (ulic, chodników) przez zużyte środki ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawiczek stosowanych przez obywateli w czasie pandemii informuje, że mogą być one wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane.
Powyższe środki ochrony osobistej należy bowiem traktować na równi z innymi materiałami higienicznymi taki jak np. zużyte chusteczki „do nosa”, ręczniki papierowe czy pieluchy jednorazowe.