Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Sprawozdanie z realizacji konkursu

Sprawozdanie z realizacji konkursu

Czyste powietrze Gminy Kobylnica edycja 2018


Podaj dalej:

Do pobrania:

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

Z roku na rok rośnie liczba chętnych osób, które chcą przyczyniać się do poprawy jakości powietrza, żyć ekologicznie i wygodnie. Ekologicznie, ponieważ nowoczesne kotły i paliwo do nich zmniejszają emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Wygoda zaś wynika z bezobsługowości tych kotłów i mniejszego nakładu pracy własnej przy gromadzeniu paliwa do opalania.

Gmina Kobylnica dofinansowała 34 zadania. Łączna modernizacja źródeł ciepła w gospodarstwach domowych kosztowała ogółem 503.192,52 zł, w tym dofinansowanie ze środków Gminy Kobylnica wyniosło 91.451,60 zł, co stanowi 18,17 % poniesionych kosztów.

Zlikwidowane zostały 34 kotły węglowe o łącznej mocy 672,5 kW, zużywające razem 164 ton węgla rocznie. Zastąpione zostały 19 kotłami na gaz o łącznej mocy 449 kW, 14 kotłami na biomasę o łącznej mocy 202 kW oraz 1 pompą ciepła o mocy 9 kW. Przewidywane zużycie wynosić będzie 47.196 m3 gazu oraz 47,5 tony biomasy rocznie.

Emisja zanieczyszczeń zmniejszy się:
- pyły ogólne o 3,279 Mg/rok
- CO2 o 219,575 Mg/rok
- SO2 o 1,574 Mg/rok
- NOX o 0,104 Mg/rok
- CO o 7,363 Mg/rok
- emisja równoważna 15,066 Mg/rok.

Osoby, które są zainteresowane dofinansowaniem do wymiany starego kotła na źródło ekologiczne zapraszamy do skorzystania z Krajowego Programu „Czyste Powietrze” prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – szczegóły na stronie www.wfos.gdansk.pl

Aktualizacja: 4 stycznia 2019 r.