Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Nowy rok szkolny w Gminie Kobylnica

Nowy rok szkolny w Gminie Kobylnica

Zobacz, jak będzie wyglądał


Podaj dalej:
Takiego rozpoczęcia roku szkolnego nikt sobie nie przypomina. Nie będzie uroczystych apeli, pamiątkowych zdjęć i szczelnie wypełnionych szkół. Zamiast tego musi pojawić się odpowiedzialność – tak nauczycieli, jak i rodziców oraz uczniów. Powinna pojawić się też radość. W końcu dzieci będą mogły wrócić do szkół i kontynuować naukę.

5 sierpnia MEN, w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, przedstawiło wytyczne, które będą obowiązywać w szkołach od 1 września. Ministerialne zalecenia zmieniają wiele w dotychczas obowiązujących procedurach.

Godziny analiz i wiele spotkań
Tak, jak w przypadku każdej nadzwyczajnej sytuacji, tak i teraz, od pojawienia się ostatecznej decyzji o powrocie dzieci do szkół, ruszyły spotkania władz Gminy Kobylnica z dyrektorami szkół oraz Centrum Usług Wspólnych. Cel: wypracowanie takich zasad, które w możliwie największym stopniu będą wypełniać ministerialne zalecenia a jednocześnie umożliwią organizację zajęć szkolnych w efektywny sposób. Samorząd zabezpieczył też odpowiednie środki finansowe na doposażenie poszczególnych szkół w środki higieniczno-ochronne oraz odpowiednie przygotowanie miejsc, w których nieunikniony jest kontakt z innymi osobami.

Nadzwyczajne środki ostrożności
Za przygotowanie procedur postępowania w poszczególnych szkołach odpowiedzialni byli dyrektorzy. Wszystko, co udało się ustalić w czasie spotkań, jest systematycznie publikowane na stronach internetowych poszczególnych szkół oraz przesyłane rodzicom za pośrednictwem Librusa. Pewne zalecenia są jednak takie same dla wszystkich uczniów:
- zaleca się maksymalne skrócenie czasu obecności dzieci w szkole i ograniczenia go, o ile to możliwe, wyłącznie do zajęć edukacyjnych
- dzieci z klas VI – VIII zobowiązane są do poruszania się po terenie szkoły w maseczkach ochronnych i zachowywania odpowiednich dystansów pomiędzy sobą
- dzieci mogą zdjąć maseczkę ochronną w czasie zajęć dydaktycznych w poszczególnych salach
- na terenie szkół wyznaczone zostaną specjalne punkty, gdzie będzie można skorzystać ze środków dezynfekcji
- uczniowie korzystający z komunikacji zbiorowej zobowiązani są do noszenia maseczki ochronnej w czasie przejazdu Odpowiedzialność i wyrozumiałość

Od 1 września na barki kadr szkół w całej Polsce spadnie odpowiedzialność za zdrowie tysięcy uczniów i ich najbliższych, z którymi będą mieć kontakt po powrocie do domów. W przypadku pojawienia się ognisk, to dyrekcje będą wypytywane o okoliczności rozwoju zakażeń i rozliczane z podejmowanych decyzji. Niezwykle ważne będzie więc odpowiedzialne podejście do całej sytuacji i systematyczne śledzenie informacji przygotowywanych przez szkołę. Miejmy świadomość tego, jak wymagająca jest ta sytuacja. Bądźmy jednak optymistami i cieszmy się z tego, że nasze dzieci znów będą mogły kontynuować naukę w szkołach.
Tu znajdziesz więcej informacji
SP Kobylnica - https://www.spkobylnica.pl/
SP Sycewice - http://www.spsycewice.pl/
SP Kwakowo - https://www.sp-kwakowo.pl/
SP Kończewo - https://spkonczewo.edupage.org/
SP Słonowice - https://spslonowice.edupage.org/