Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

O Gminie

Gmina Kobylnica – dobry adres dla inwestorów


Podaj dalej:
Gmina Kobylnica leży w północno-zachodniej części województwa pomorskiego. Zachwyca położeniem, krajobrazem, wieloma inwestycjami proekologicznymi, jak również bogatą ofertą przygotowaną z myślą o potencjalnych inwestorach. Stanowi przykład dobrze zorganizowanej, wielofunkcyjnej europejskiej gminy wiejskiej.

Proinwestycyjny nurt jest możliwy dzięki dogodnemu położeniu. Bliskie sąsiedztwo Słupska, Ustki i Trójmiasta umożliwia doskonały dostęp do szkolnictwa wyższego, kadry pracowniczej, dóbr kultury, rekreacji, licznych obiektów handlowych i wielu instytucji. Gmina leży przy głównych szlakach komunikacyjnych regionu. Jej teren przecina droga krajowa nr 6, która biegnie od granicy z Niemcami przez Szczecin, Słupsk, Lębork, Gdynię, aż po Gdańsk. Jednocześnie wytyczona jest tu także trasa drogi krajowej numer 21, która łączy północ z południem kraju.

Priorytetem dla samorządu jest systematyczne przekazywanie środków finansowych na remonty i budowę dróg gminnych oraz zaangażowanie finansowe w remonty dróg powiatowych, co jest podstawą działania rozwoju gospodarczego. Z myślą o inwestorach podejmuje się przedsięwzięcia polegające na zbrojeniu terenów pod budowę sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej. Wspierane są również działania związane z gazyfikacją gminy.

Na terenie Gminy Kobylnica prężnie działają przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie handlu, budownictwa, przemysłu czy przetwórstwa. Ważnym krokiem w rozwoju Gminy Kobylnica jest otwarcie się na nowych inwestorów chcących związać swoją działalność z najbliższym regionem. Specjalnie dla nich uruchomiono nowoczesną witrynę internetową, zawierającą informacje dotyczące gruntów przeznaczonych pod przyszłe inwestycje i budownictwo mieszkaniowe. Na stronie www.nieruchomosci.kobylnica.pl znajdą Państwo również potrzebne dane związane z przeznaczeniem wybranego terenu oraz otrzymają możliwość zapoznania się z ulgami, które Gmina Kobylnica przygotowała z myślą o przyszłych inwestorach.

Wiele miejscowości gminy ma bogatą historię, której początki sięgają przełomu XI - XIII wieku. W okresie od XIV do XVI w. na terenie gminy założyły swoje majątki słynne rody: Masow, Boehn, Putkamer, Zitzewitz. Licznie reprezentowana jest architektura i budownictwo XIX wieczne: kościoły, zespoły pałacowo-folwarczne i budownictwo zagrodowe. Zachowały się także pałace i dworki o charakterze klasycystycznym i późno klasycystycznym (Sierakowo Słupskie, Zajączkowo, Kończewo, Żelki), eklektycznym (pałace w Ścięgnicy, Dobrzęcinie i Zagórkach). Obiekty przetrwały w różnym stopniu, większość w wyniku działań wojennych bądź niewłaściwego wykorzystania, została zniszczona, przebudowana lub rozebrana. Pałacom w każdym przypadku towarzyszą założenia parkowe w stylu krajobrazowym.W gminie Kobylnica istnieją dogodne warunki do uprawiania różnorodnych form turystyki, przede wszystkim rowerowej, pieszej, kajakarstwa i wędkarstwa. Malownicze tereny położone w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” przyciągają turystów. Na osoby ceniące aktywne formy wypoczynku czekają wytyczone, oznakowane ścieżki i szlaki. Warta polecenia jest ścieżka przyrodnicza „Szlakiem troci i łososia”, która powstała w ramach projektu „Ochrona ekosystemu rzeki Słupi”. W trakcie wędrówki można zapoznać się z charakterystyką Słupi, opisem ryb zamieszkujących rzekę, zobaczyć ślady grodziska wczesnośredniowiecznego, stary park podworski w Łosinie i grobowiec ostatniego właściciela pałacu Maximiliana von Zitzewitza.

Na terenie gminy funkcjonuje Centrum Usług Wspólnych, działa nowoczesne Centrum Kultury i Promocji z salą teatralną, które oferuje szeroki wachlarz wydarzeń kulturalnych: koncertów, spektakli teatralnych, cyklicznych imprez, spotkań tematycznych. W 3 pracowniach: plastycznej muzycznej i teatralnej prowadzone są zajęcia edukacyjne i warsztaty dla dzieci i młodzieży. Ponadto w Gminie prężnie działają: Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami, Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Gminna, Ochotnicza Straż Pożarna.

Gmina Kobylnica od lat znajduje się w czołówce regionalnych i ogólnopolskich rankingów. Każda nagroda lub wyróżnienie jest dla nas powodem do dumy, potwierdzeniem słuszności wyborów i starań, a jednocześnie zachętą i mobilizacją do dalszej pracy nad ciągłym doskonaleniem i podnoszeniem jakości usług. Od lat współpracujemy z innymi gminami. Nasza współpraca owocuje licznymi wymianami grup młodzieżowych, co umożliwia poznanie zwyczajów i tradycji obowiązujących w zaprzyjaźnionych miastach i gminach.Samorząd w Kobylnicy od lat podejmuje szereg działań zwiększających atrakcyjność gminy dla turystów, inwestorów, przedsiębiorców, a przede wszystkim dla jej mieszkańców. W tej Gminie dobrze się mieszka i warto tu inwestować. Warto też tutaj przyjechać w odwiedziny.

Podsumowując, zrównoważony rozwój, który udało się zachować dzięki licznym inwestycjom w infrastrukturę techniczną, społeczną i ekologiczną, w połączeniu z odpowiednią polityką prorodzinną, otwartością na środowisko biznesowe i gospodarcze, stanowi dużą zachętę do osiedlania i rozwijania przedsięwzięć gospodarczych.

Zapraszamy!