Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Przemęt

Przemęt Polska


Podaj dalej:
Porozumienie z Gminą Przemęt zostało podpisane 17 maja 2012 roku w Kobylnicy.Gmina Przemęt położona jest na Nizinie Wielkopolskiej. Stanowi jedną z trzech gmin tworzących powiat wolsztyński. Zajmuje obszar 22 531 ha, który zamieszkuje około 13 800 osób. Gminę tworzy 25 sołectw, obejmujących 27 wsi. Do największych miejscowości gminy, obok Przemętu zaliczają się Mochy, Kaszczor i Bucz.www.przemet.pl

link do mapy:
https://www.google.pl/maps/place/Przem%C4%99t/@51.9144468,13.0601887,6z/data=!4m5!3m4!1s0x4705c6afac...

The agreement with the Przemęt Commune was signed on May 17, 2012 in Kobylnica. Przemina Przemęt is located in the Wielkopolska Lowland. It is one of the three communes forming the Wolsztyn county. It covers an area of 22,531 ha, which is inhabited by around 13,800 people. The commune consists of 25 village councils, comprising 27 villages. The largest towns of the commune, along with Przemęt, include Mochy, Kaszczor and Bucz.