Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Pszczołom na ratunek. Gmina dołącza do akcji

Pszczołom na ratunek. Gmina dołącza do akcji

Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom to inicjatywa powstała w ramach programu ,,Z Kujawskim pomagamy pszczołom.


Podaj dalej:

Do pobrania:

W Polsce występuje ponad 470 gatunków pszczól, z czego aż 222 to gatunki zagrożone wyginięciem. Te statystyki są jednym z głównych powodów, dla których od kilku lat prowadzona jest ogólnopolska akcja mająca zwrócić uwagę na konsekwencje, jakie pociąga za sobą spadek liczby pszczół. W tym roku do grona samorządów, które zdecydowały się podjąć działania mające odwrócić ten trend włączyła się Gmina Kobylnica.

Wolę poparcia dla działań zmierzających w kierunku poprawy warunków życia owadów pszczołowatych wyraziła Gmina Kobylnica, przystępując do społeczno – edukacyjnego programu „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom”. Jednym z najważniejszych elementów programu jest poparcie Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom. Jego głównym celem jest podkreślenie znaczenia pszczół dla środowiska i człowieka oraz angażowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz owadów pszczołowatych w Polsce. Gminy, które zadeklarowały poparcie Manifestu oraz zrealizują działania na rzecz pszczół, otrzymają prawo posługiwania się tytułem Gminy Przyjaznej Pszczołom.

W dokumencie, dla którego poparcie wyraziły władze Gminy Kobylnica, znalazły się zapisy dotyczące wielu działań, przedsięwzięć i akcji, które mają pomóc w ochronie gatunków pszczołowatych. Jednym z punktów jest deklaracja stosowania naturalnych nawozów i środków przyjaznych pszczołom w procesie pielęgnacji terenów zielonych należących do gminy.

Samorząd zadeklarował także gotowość do rozpoczęcia działań edukacyjnych wśród mieszkańców, które będą ukierunkowane na przybliżanie informacji dotyczących znaczenia pszczół i owadów zapylających dla człowieka i przyrody. Poprzez promocję i propagowanie tego typu treści inicjatorzy akcji chcą zachęcić do zakładania Miejsc Przyjaznych Pszczołom w ogrodach, na tarasach i balkonach. Przykład dla mieszkańców dadzą sami samorządowcy, którzy w rejonie Urzędu Gminy, gdzie znajduje się teren zielony, stworzą jedno z takich miejsc. Jednym z filarów Manifestu jest także deklaracja podejmowania działań zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Kobylnica. W gminie co roku organizowany jest konkurs ,,Piękna wieś", którego celem jest poprawa estetyki zagród i budynków wiejskich poprzez prace porządkowe, higieniczno-sanitarne i upiększające, wpływające korzystnie na ogólny wizerunek Gminy Kobylnica, W regulaminie w roku 2018 zawarty zostanie zapis o dodatkowych punktach za posiadanie w swoim ogrodzie roślin miododajnych, przyjaznych pszczołom.

Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom to inicjatywa powstała w ramach programu ,,Z Kujawskim pomagamy pszczołom". W tym roku odbędzie się już 7. edycja tego społeczno – edukacyjnego programu, którego inicjatorem jest firma ZT ,,Kruszwica" 5.A.

W Polsce występuje ponad 470 gatunków pszczół, z czego aż 222 to gatunki zagrożone wyginięciem. Najważniejsze rolę pszczołowatych w przyrodzie jest zapylanie roślin. Szacuje się, że dzięki ich pracy powstaje ¾ światowej produkcji żywności. Zawdzięczamy im aż 4 tysiące odmian warzyw i owoców. W ostatnich latach obserwujemy wyraźny spadek liczebności owadów zapylających. Zdaniem naukowców zjawisko to ma kilka przyczyn, jednak podstawową jest degradacja środowiska naturalnego przez człowieka. Zachowanie różnorodności biologicznej, czyli bogactwa form życia na Ziemi, ma ogromne znaczenie dla pszczół. Aby znaleźć pokarm i przetrwa, pszczoły potrzebują różnorodnych siedlisk i gatunków roślin. Jednocześnie same przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności.

Zubożenie ekosystemów oznacza zatem zagrożenie nie tylko dla pszczół, ale także dla innych gatunków zwierząt i roślin, a tym samym dla człowieka.

Wybrane materiały edukacyjne dostępne są również w zakładce "Baza Wiedzy" na stronie http://www.pomagamypszczolom.pl/baza-wiedzy.

Zachęcamy również do odwiedzania zakładki "Gminy dla pszczół" na tej samej stronie - sukcesywnie zaznaczamy na mapie Polski gminy, które przyłączyły się do Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom. http://www.pomagamypszczolom.pl/gminy-dla-pszczol

Fot. pixabay