Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Tablica informacyjna

Wykaz pomieszczeń w Urzędzie Gminy Kobylnica


Podaj dalej:
PARTER

Pokoje 1 - 5
Wieloosobowe Stanowisko ds. obywatelskich i działalności gospodarczej
Samodzielne stanowisko ds. prawno-organizacyjnych
1. Biuro Obsługi Interesantów.
2. Ewidencja ludności. Dowody osobiste.
3. Poborca. Kontrola zarządcza i zarządzanie jakością.
4. Przewodniczący Rady Gminy.
5. Działalność gospodarcza i rolnictwo. Obsługa Rady Gminy.

Pokoje 6 - 9
Referat finansowy:

6. Płace i rozrachunki. Obsługa księgowa jednostek pomocniczych.
7. Kontrola finansowa jednostek organizacyjnych gminy. Ewidencja mienia gminnego.
8. Główny Księgowy - Kierownik Referatu.
9. Księgowość podatkowa. Kontrola podatkowa. Kasa.

I PIĘTRO

Pokoje 10-17
10. Sala narad.
11. Sekretariat.
12. Skarbnik Gminy.
13. Sekretarz Gminy.
14. Zastępca Wójta Gminy.
15. Wójt Gminy.
16. Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe, obsługa informatyczna, ochrona informacji niejawnych.
17. Kadry i BHP.

II PIĘTRO

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

19. Obsługa Prawna. Zamówienia publiczne.

Pokoje 20, 23, 24
Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich:

20. Koordynacja wniosków o dotacje unijne. Monitoring planów rozwoju gminy.
23. Inwestycje i remonty. Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
24. Kierownik referatu. Planowanie Strategiczne. Nadzór inwestycji gminnych.

Pokoje 18, 21, 22
Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska:

18. Kierownik Referatu.
21. Gospodarka nieruchomościami. Podziały nieruchomości. Opłaty adiacenckie.
22. Budownictwo i architektura. Planowanie przestrzenne. Ochrona środowiska.

Pokoje 18, 25
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:

18. Kierownik Referatu.
25. Gospodarka odpadowa. Zarządzanie budynkami i lokalami. Zarządzanie drogami i organizacja transportu zbiorowego. Numeracja nieruchomości.