Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Walce

Walce Polska


Podaj dalej:
Porozumienie z gminą Walce zostało zawarte w 2009 r.Gmina Walce położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, administracyjnie należy do powiatu krapkowickiego. Jej obszar 6929 ha (w tym 400 ha lasów) zamieszkuje 5530 osób. Od północy sąsiaduje z Krapkowicami, od zachodu i południa z gminą Głogówek, od wschodu z gminą Reńska Wieś, a od północnego-wschodu z gminą Zdzieszowice. Od 2006 roku gmina jest oficjalnie dwujęzyczna.www.walce.pl
Open large map

The agreement with the Walce commune was concluded in 2009. The city of Gminina Walce is located in the south-western part of the Opolskie Voivodeship, administratively it belongs to the Krapkowice poviat. Its area of 6929 ha (including 400 ha of forests) is inhabited by 5530 people. From the north it borders with Krapkowice, from the west and south with the Głogówek commune, from the east with the commune of Reńska Wieś and from the north-east with the commune of Zdzieszowice. Since 2006, the commune has been officially bilingual.