Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej
  • Posterunek Policji w Kobylnicy tel: 59 842 23 36
  • Komenda Straży Gminnej w Kobylnicy tel: 59 841 07 55, 59 715 11 00
  • Straż Pożarna tel. alarmowy: 998
  • tel. alarmowy: 112
więcej

Przeżyjmy to jeszcze raz (galeria):

Mapy

Projekty współfinansowane ze środków WFOSiGW
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWóDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013
Projekt „Budowa lokalnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Kobylnica”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013
Projekty wspófinansowane przez Program Europa dla Obywateli 2007-2013
Związek powiatów Polskich
Pszczołom na ratunek. Gmina dołącza do akcji
Patronat Twórcy Nordic Walking - Marko Kantaneva
Projekt Wyszehradzki
Strategia 2020
Słowińska Grupa Rybacka
Wodociągi Słupsk
Ranking Gmin Wiejskich
Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
Academia Pomeraniensis
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Biuro Porad Obywatelskich w Kobylnicy
Projekty współfinansowane z EFRR w ramach RPO WP 2014-2020